Prodej sportovního vybavení

 

 

 

 

Ponožky na beachvolejbal - běžný doplněk každého beachvolejbalisty

 

 

Jak se správně starat o ponožky do písku, aby Vám vydržely déle?

1. Vyhněte se chůzi po hrubém a tvrdém povrchu. Dokonce i krátká chůze po hrubém povrchu jako je kamenitá cesta, zámková dlažba může způsobit poškození ochranné látky na podrážce ponožek. Ponožky jsou určeny pouze pro použití v písku bez větších ostrých kamínků, které způsobují poškození a prořezání ochranné vrstvy.

2. Důležitá je správná volba velikosti. Příliš upnutá a těsná velikost způsobuje, že vlákna jsou náchylná na protržení v nejnamáhavějších místech, jako je oblast kolem palce, švy a podobně. Pokud máte široké chodidlo nebo palce, ponožka bude na těchto místech extrémně namáhána, zvažte proto, zda nekoupit plážové ponožky o jedno číslo větší.

3. Skladování a údržba - ponožky by měly být skladovány v suché místnosti při pokojové teplotě. Neskladujte plážové ponožky v extrémních teplotách např.  teploty pod bodem mrazu, vysoké teploty, vysoká vlhkost, přímé sluneční záření.

4. Doporučujeme ruční praní. Ponožky je nevhodné prát v pračce a sušit v sušičce prádla. Neperte ponožky ve slané vodě (moře) - díky dlouhodobému kontaktu se slanou vodou může dojít ke zhoršení vlastností neoprénového materiálu.

 

OBJEDNÁVKY Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Všeobecné obchodní podmínky

Závaznost objednávek

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami e-shopu. Kupní smlouva vytvořená v internetovém obchodě vzniká okamžikem odeslání objednávky!

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulaci se zásilkou (zabalení, vybalení, naskladnění). Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou postoupeny právnímu zástupci k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

Objednávku můžete stornovat do 24 hodin od objednání, případně dle vzájemné dohody !

Nevyzvednutí dobírky NENÍ odstoupení od kupní smlouvy !

V případě, že zákazník nevyzvedne balíček odeslaný na dobírku a bude žádat o opakované odeslání, bude mu účtována další částka za opakované odeslání, kterou budeme požadovat uhradit předem na účet.

Vrácení zboží

1. Spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu na dálku a zakoupil zboží v e-shopu má právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu (v souladu s novým občanským zákonem § 1829 odst.1)

2. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

3.Ustanovení § 1832 odst. 4 nového občanského zákoníku uvádí, že „odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující -spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.

4. Zboží doporučujeme vracet pokud možno v původním stavu, neporušené, nepoužité, nenošené, neprané, včetně originálních visaček, štítků a prodejních dokladů.

5. Po jeho doručení (na dobírku vracené zboží nepřijímáme) budou zákazníkovi vráceny peněžní prostředky na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody.

6.Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vracíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky dle § 1832 odst. 1 nového občanského zákoníku.7. V případě, že spotřebitel vrací ve 14-ti denní lhůtě zboží použité, poškozené, prané, bez původních obalů, visaček, nebude mu vrácena kupní cena za zboží v plné výši. Prodejce v tomto případě poníží kupní cenu o opotřebení.

8. Náklady na doručení zboží zpět prodejci hradí plně spotřebitel. Zboží je možno po předchozí dohodě vrátit i osobně.

9. Při vracení peněz poštovní složenkou na adresu spotřebitele, bude spotřebiteli účtováno 40,- Kč - poplatek České poště za složenku.

Spotřebitel, který nakoupí v rámci své podnikatelské činnosti, tzn.na faktuře bude uvedeno IČO případně i DIČ , nemá právo na vrácení, neboť nový občanský zákoník tuto možnost neuvádí.

Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době),

Reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.2. Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Nelze používat poškozenou věc. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.3. Spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (není-li u zboží uvedeno jinak) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Taktéž může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.5. Prodávající není povinen nároku spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.6. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.9. Při převzetí zboží je spotřebitel povinen zboží překontrolovat a jakékoliv závady způsobené přepravou neprodleně řešit s přepravcem (sepsat reklamační protokol). Prodávající nenese zodpovědnost za škody způsobené přepravcem.10. Reklamace vyřizujeme bez zbytečného prodlení, nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů.11. Reklamační formulář

Reklamaci a odpovědnost za vady nelze uznat v těchto případech:

1. spotřebitel reklamuje zboží po vypršení záruční doby.

2. spotřebitel neoprávněně změnil údaje v záručním listu.

3. zboží určené k reklamaci není dodáno s potřebnými doklady (doklad o koupi, záruční list).

4. na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě instalované výrobcem či autorizovaným servisem.

5. spotřebitel před reklamací zboží neodborně opravoval či upravoval.

6. zboží nebylo používáno dle návodu k použití.

7. zboží bylo používáno i přes to, že jevilo známky poškození.

8. zboží bylo poškozeno ohněm, bleskem, vodou atd.

9. nelze reklamovat běžné opotřebení zboží

Ochrana osobních údajů

Spotřebitel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.Spotřebitel může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Platby

1. Platba na dobírku = cena zboží + doprava (dle velikosti a váhy balíku) + doběrečné.

2. Platba předem na účet nebo složenkou = cena zboží + doprava (dle velikosti a váhy balíčku).

Číslo účtu Vám bude zasláno při potvrzení objednávky. Nejpozději do 2 pracovních dnů.

Zboží odesíláme až po přijetí platby, pokud není předem domluveno jinak.Platbu očekáváme na našem účtu do 5 pracovních dnů (nebude-li dohodnuto jinak), poté bude objednávka stornována.

Dodací lhůta

a) Zboží, které je skladem, odesíláme do 2 prac. dnů (viz. odstavec "Odeslání zboží")b) Zboží, které není skladem, objednáme u dovozce. Termín odeslání je cca 5-14 pracovních dnů od objednání.

Odeslání zboží

SKLADEM - zboží skladem odesíláme nejdéle do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky, v případě platby předem na účet odesíláme zboží nejdéle do 2 pracovních dnů po připsání peněz na účet.

Doklad ke zboží

Doklad ke zboží je vkládán do balíku při balení.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí platným občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2018.

 

adultporn.cc